Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Družba družba Popin d.o.o., s sedežem Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, ID za ddv SI48526088, kot upravljavec spletnega mesta whaly-boats.si, veliko pozornosti posveča zaščiti vaših osebnih podatkov. Z vašimi podatki ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo ter skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji s področja varstva osebnih podatkov, predvsem pa skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 163/22 s spremembami) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES). Obdelavo podatkov izvajajo le za to pooblaščene osebe in naši skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci. Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih pridobiva družba družba Popin d.o.o.  ob vašem dostopanju do spletnih strani whaly-boats.si oziroma pri vaši uporabi storitev spletnega mest. Obdelava osebnih podatkov vselej sloni na eni izmed pravnih podlag iz 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

V okviru te Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov vas seznanjano s sledečimi informacijami:

1. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V kolikor imate kakršna koli vprašanja glede naše Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ali obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, in sicer na elektronski naslov info@whaly-boats.si 

2. Pridobitev in namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki so vsi podatki, ki posameznika določajo ali ga delajo določljivega, kot na primer ime in priimek, naslov, elektronski naslov itd.. Varstvo osebnih podatkov uživajo posamezniki, zato se ta Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ne nanaša na obdelavo osebnih podatkov fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo dejavnost in v tem svojstvu nastopajo tudi kot Registrirani uporabniki po Pravilih in pogojih uporabe whaly-boats.si, kot tudi ne na podatke pravnih oseb.Vaše osebne podatke pridobivamo in naprej obdelujemo z namenom zagotavljanja storitev na teh spletnih straneh, izboljšanja vaše uporabniške izkušnje kot tudi naših storitev ter z namenom komuniciranja in informiranja z uporabo različnih komunikacijskih sredstev (elektronske pošte, telefonske ali GSM številke oziroma preko spletnega ponudnika za zagotavljanje »oddaljene pomoči« ali »pogovora v živo«) ter izpolnjevanja zakonskih obveznosti.

I. Podatke pridobimo ob vaši registraciji na spletnem mestu whaly-boats.si. Ob registraciji sprejmete Pravila in pogoje uporabe whaly-boats.si, s čimer pridobite položaj Registriranega uporabnika. Osebni podatki, potrebni za registracijo (za osnovno identifikacijo uporabnika) so:

 1. ime in priimek,
 2. naslov (ulica, hišna številka, mesto, poštna številka),
 3. kontaktni podatki (elektronski naslov in telefonska številka, slednja je potrebna tudi za verifikacijo identitete Registriranega uporabnika. Po registraciji (praviloma šele kot Prodajalec) prejme uporabnik prek SMS sporočila t.i. potrditveno kodo, ki jo vnese v registracijski obrazec, s čimer zaključi postopek registracije).d

Če želite, lahko dodate še:

 1. fotografijo v uporabniškem profilu Moja whaly-boats.si,
 2. ostale podatke, ki se prosto vnašajo na teh spletnih straneh.

Vaše osebne podatke zbiramo in dalje obdelujemo tudi v okviru različnih obrazcev na spletnem mestu whaly-boats.si, kadar je to potrebno za izvajanje naročenih storitev:

 1. IBAN številko, davčno številko ali rojstni kraj, rojstni datum, veljaven osebni dokument in potrdilo o davčnem rezidentstvu, če pri uporabi spletnega mesta whaly-boats.si opravljate finančne transakcije,
 2. v okviru drugih obrazcev, ki so občasno na voljo na spletnem mestu whaly-boats.si.
 • Ti podatki se obdelujejo na podlagi točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (izvajanje pogodbe).

II. Podatke, k ste jih posredovali ob registraciji ali tekom uporabe storitev, obdelujemo tudi v primerih vaših naročil plačljivih storitev spletnega mesta whaly-boats.si, za izvedbo plačil in vračil vplačanih sredstev, zagotavljanje podpore pri dostopanju do vsebin in storitev whaly-boats.si, za potrebe sistemskega in tehničnega obveščanja o spremembah in delovanju spletnega mesta whaly-boats.si ter komunikacije z drugimi uporabniki na teh spletnih straneh. V vseh teh primerih gre za obdelave osebnih podatkov povezanih z izvajanjem storitev spletnega mesta whaly-boats.si (pravni temelj iz točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – izvajanje pogodbe).

III. Podatek o vašem elektronskem naslovu bomo uporabili tudi za namene e-obveščanja o novostih in sorodnih storitvah spletnega mesta whaly-boats.si (e-novice whaly-boats.si), če prejemanje tovrstnih vsebin niste preklicali v času registracije na podlagi prejetih navodil v potrditvenem sporočilu ali v katerem koli trenutku po opravljeni registraciji. E-novice so namenjene le Registriranim uporabnikom, zato bomo v tem primeru obdelovali tudi podatek o tem, da ste registrirani uporabnik whaly-boats.si. Obdelava podatkov za namen pošiljanja e-novic whaly-boats.si sloni na točki f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – zakoniti interes upravljavca – oziroma 2. odstavku 226. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 130/22 s spremembami).

IV. V primerih vašega naročila na prejemanje e-obvestil, za katera ne razpolagamo z drugo pravno podlago, bomo uporabili podatek o vašem elektronskem naslovu in podatek o tem, da ste registrirani uporabnik whaly-boats.si, slednjim so tovrstna e-obvestila tudi namenjena: obdelava osebnih podatkov za namen pošiljanja navedenih e-obvestil sloni na točki a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (vaši privolitvi).

V. Ob vaši uporabi storitev na whaly-boats.si se lahko sistemsko beležijo tudi drugi podatki oziroma informacije, ki jih avtomatizirano obdelujemo za potrebe internih analiz, za izvajanje in izboljšanje naših storitev, za statistične obdelave, iz varnostnih razlogov in v okviru zakonskih obveznosti. Podatki, ki jih obdelujemo za opisane namene so:

 1. geolokacijski podatki in piškotki (na podlagi podane privolitve),
 2. podatki o uporabi storitev (spletni brskalnik in trenuten IP naslov naprave, čas in trajanje dostopanja do teh spletnih strani),
 3. podatke o telefonskih in spletnih pogovorih (uporabniško ime (opcijsko), čas in trajanje),
 4. podatki o opravljenih storitvah (podatki o opravljenih dejavnostih oziroma transakcijah na spletnem mestu whaly-boats.si).

V primerih iz točk 1. – 3. naslanjamo obdelavo osebnih podatkov na točko f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (na zakonite interese upravljavca, da zagotovi uporabnikom prijazne in njihovim potrebam čim bolj prilagojene storitve, zmanjša tveganje zlorab, njihovo ugotavljanje ter zagotovi varnost svojega omrežja in informacij).

Kadar lahko dosežemo zasledovani namen, se v statističnih obdelavah uporabijo anonimizirani podatki. Anonimiziranih podatkov ni več možno povezati z uporabnikom, ki je takšne osebne podatke posredoval, zato se pri njihovi obdelavi ne uporablja ta Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

V primeru iz točke 4. naslanjamo obdelavo osebnih podatkov na točko b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (izvajanje pogodbe).

VI. Vaše podatke lahko pridobimo tudi s strani tretjih oseb, in sicer:

 1. s strani drugih uporabnikov spletnega mesta whaly-boats.si (npr. preko prijave zlorab, kršitev),
 2. s strani pogodbenih partnerjev, ki samostojno obdelujejo vaše podatke, a le v obsegu potrebnem za realizacijo njihovih storitev na teh spletnih straneh (npr. vašo telefonsko številko pri plačevanju preko Premium SMS kanala; pri uporabi storitev družbe Adyen N.V. pa tudi ime, priimek, elektronski naslov, državo prebivališča, naslov, datum rojstva, telefonsko številko, IBAN številko in druge podatke, ki jih družba Adyen N.V. občasno zahteva za preprečevanja pranja denarja),
 3. s strani družbenih omrežij, če povežete vaš whaly-boats.si profil s profilom družbenega omrežja (npr. vaše uporabniško ime, kontaktne podatke in morebitne druge podatke, ki nam jih na ta način posredujete).

V primeru iz 1. točke vaše osebne podatke pridobimo in naprej obdelujemo na podlagi točke f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interes upravljavca za zmanjševanje tveganja zlorab in njihovo ugotavljanje).

V primeru iz 2. točke vaše osebne podatke pridobimo in naprej obdelujemo na podlagi točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (za izvajanje pogodbe).

V primeru iz 3. točke vaše osebne podatke pridobimo in naprej obdelujemo na podlagi točke a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (vaše privolitve).

VII. Osebne podatke, ki smo jih pridobili pri izvajanju storitev spletnega mesta whaly-boats.si oziroma v zvezi z izvajanjem storitev smo dolžni uporabiti tudi za namen izvajanja zakonskih obveznosti (na primer identifikacije uporabnika na podlagi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno; za računovodske namene na podlagi davčne zakonodaje, za izvajanje postopkov dolžne skrbnosti in poročanja pristojnim organom na podlagi Zakona o davčnem postopku ipd). V teh primerih obdelava vaših osebnih podatkov sloni na točki c 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (izvajanje zakonske obveznosti).

2.1 Starostna omejitev storitev informacijske družbe

Storitve spletnega mesta whaly-boats.si so namenjene osebam starejšim od 16 let, saj že registracija na portalu predstavlja vstop v pogodbeni odnos, za katerega je potrebna vsaj omejena poslovna sposobnost. Podatek o starosti ni pogoj za registracijo na spletnem mestu whaly-boats.si in nismo pristojni preverjati, kateri podatki se nanašajo na osebe mlajše od 16 let. Staršem in zakonitim zastopnikom otrok mlajših od 16 let svetujemo, da o varni uporabi spleta in posredovanju svojih osebnih podatkov ustrezno poučijo otroke mlajše od 16 let. Vsa tveganja, ki bi izhajala iz nesposobnosti mladoletne osebe, da prevzame veljavne zaveze, so na strani njihovih staršev in skrbnikov.

3. Družbena omrežja

Za potrebe komunikacije in posredovanja zanimivih vsebin uporabnikom spletnega mesta whaly-boats.si uporabljamo tudi poslovne profile na sledečih družbenih omrežjih:

 • Meta Platforms, Inc., ki upravlja z omrežji Facebook in Instagram;
 • Google, Inc., ki upravlja z omrežjem YouTube in
 • Twitter, Inc., ki upravlja z istoimenskim omrežjem Twitter.

V navedenih primerih lahko pridobivamo in obdelujemo vaše podatke, pri čemer jih ne prenašamo v naše interne baze spletnega mesta whaly-boats.si. Pri uporabi navedenih poslovnih profilov imajo pooblaščene osebe upravljavca dostop do vaših zasebnih sporočil in javnih objav. S strani družbenih omrežij pa pridobivamo statistična poročila o obisku naših profilov, splošnih interesih obiskovalcev in demografske podatke. Navedena poročila ne vsebujejo osebnih podatkov in so nam le v pomoč pri zagotavljanju zanimivih vsebin uporabnikom naših storitev.V primeru uporabe storitev navedenih družbenih omrežij in njihove interakcije s temi spletnimi stranmi se podatki prenašajo v ZDA, pri čemer družbe, ki upravljajo s posameznim omrežjem, samostojno upravljajo tudi s prejetimi osebnimi podatki, kar pomeni, da določajo vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujejo, ter namene in pravne podlage, na katerih se obdelava osebnih podatkov izvaja, ravno tako pa v celoti samostojno upravljajo s piškotki na svojih spletnih straneh in določajo njihove namene uporabe.Pozivamo vas, da se, v primeru interakcije z družbenimi omrežji iz prvega odstavka te točke, seznanitev z njihovimi politikami zasebnosti, ki so na voljo na spodnjih povezavah:

4. Piškotki

Spletno mesto whaly-boats.si uporablja različne vrste piškotkov. Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki se naložijo na uporabnikov trdi disk in omogočajo prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku. Tako vam ni potrebno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev teh spletnih strani

Osebni podatki se s piškotki obdelujejo na podlagi določb Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 130/22 s spremembami). Razen obdelave osebnih podatkov s piškotki, ki so nujni za delovanje spletnih strani, se ostali piškotki namestijo le ob predhodnem soglasju posameznika.

5. Varnost

Družba Popin d.o.o.,  veliko pozornosti posveča zaščiti vaših podatkov, zato pri vnosu podatkov na nekaterih podstraneh uporabljamo t.i. SSL (Secure Socets Layer) tehnologijo, ki je standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svoji napravi. Vaši podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb. Ravno tako so naši zaposleni zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov, spoštovanju veljavnih predpisov in internih pravilnikov družbe Popin d.o.o. Redno preverjamo sprejete zaščitne ukrepe in jih dopolnjujemo. Skrbno in odgovorno izbiramo naše poslovne pogodbene partnerje. Visok nivo zaščite pa dosegamo tudi z ukrepi psevdonimiziranja in anonimiziranja podatkov, ko takšni podatki še vedno dopuščajo ustrezno zagotavljanje storitve.

6. Rok hrambe

Vaše osebne podatke hranimo skladno s predpisanimi roki hrambe oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni, in sicer:

 • Osebne podatke pridobljene na podlagi sklenjene pogodbe obdelujemo do izteka zastaralnih rokov po splošnih pravilih civilnega prava. To velja tudi v primeru izbrisa uporabniškega profila na spletnem mestu whaly-boats.si oziroma ukinitve uporabniškega profila v skladu s Pravili in pogoji uporabe whaly-boats.si, razen če daljši rok hrambe ni predpisan z veljavno zakonodajo (kot na primer 10. letni rok hrambe za podatke povezane z računi in druge finančne dokumente).
 • Osebne podatke pridobljene za namene pošiljanja e-novic whaly-boats.si hranimo do prejema vaše odjave od prejemanja tovrstnih obvestil.
 • Osebne podatke pridobljene na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica, če ni drugačen rok predviden v podanem soglasju. Spletno mesto whaly-boats.si lahko, v primeru novih funkcionalnosti in kadar je to potrebno za nemoteno in zakonito zagotavljanje storitev, na teh spletnih straneh pripravi nove obrazce za pridobitev soglasja ali pa preneha z njihovim pridobivanjem. Takšna sprememba ne vpliva na veljavnost pred tem pridobljenih soglasij. Z danimi soglasji registrirani uporabnik upravlja (jih poda ali prekliče) sam, prek uporabniškega profila Moja whaly-boats.si ali preko pisne zahteve naslovljene na upravljavca
 • Osebne podatke, pridobljene za namen varovanja omrežja in preprečevanja zlorab hranimo 2 leti od njihovega nastanka. V okviru navedenih podatkov se hranijo tudi izbrisani mali oglasi Registriranih uporabnikov, in sicer še 2 leti od njihove izbrisa oziroma do izbrisa uporabniškega profila Registriranega uporabnika, ki je tak mali oglas objavil (kar nastopi prej).
 • Osebne podatke potrebne za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov hranimo še 5 let od pravnomočnosti sodbe, poravnave ali dogovora o izvensodni rešitvi spora.

7. Pravice uporabnikov

Posamezniki oziroma uporabniki spletnega mesta whaly-boats.si sami vnašate in posredujete vaše osebne podatke in v okviru vaši pravic odločate o njihovi obdelavi. Seznanjamo vas, da imate pravico do dostopa, dopolnitve, popravka, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti vaših osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točki f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali za namene neposrednega trženja – vse v obsegu in pod pogoji, kot jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov. Pravico do dostopa do vaših podatkov uveljavite tudi tako, da samostojno in kadarkoli dostopate do vaših podatkov v okviru uporabniškega profila Moja whaly-boats.si. Zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših osebnih podatkov lahko na tem mestu vnesete tudi morebitne spremembe vaših podatkov, s čimer se ognete posebni zahtevi za popravek podatkov. V primeru dodatnih vprašanj ali nemožnosti vnosa sprememb in odprave napak v posredovanih osebnih podatkih, nas o tem nemudoma obvestite na elektronski naslov info@whaly-boats.si .

Obveščamo vas, da lahko:

 • uporabo vašega elektronskega naslova za namene pošiljanja e-novic whaly-boats.si kadarkoli omejite,
 • vse druge dane privolitve pa kadarkoli prekličete

na podlagi pisnega zahtevka posredovanega upravljavcu na inf@whaly-boats.si

Odjava od prejemanja e-novic whaly-boats.si in preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za druge namene e-obveščanja je zaradi specifike mogoče urediti tudi preko spletne povezave, ki je na voljo v vsakokratnem elektronskem sporočilu, ki ga prejmete.

Preklic soglasja in izbris ne vplivata na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem oziroma izbrisom vaših podatkov.

Pojasnjujemo, da je proces brisanja možno ustaviti v roku 24 ur, po tem roku prekinitev ni več možna. Izbris podatkov je nepovraten, njihova naknadna pridobitev pa ni možna.

Posamezniki, kot imetniki podatkov, imate pravico zahtevati prenos vaših podatkov k drugemu upravljavcu. Iz tehničnih razlogov prenos podatkov ni možno izvesti samostojno preko profila Moja whaly-boats.si. V navedenih primerih se upravljavcu spletnega mesta whaly-boats.si posreduje pisna zahteva za prenos vaših podatkov.

Vsi zahtevki se posredujejo v pisni obliki na naslov Popin d.o.o., Kersnikova ulica 6, SI-1000 Ljubljana ali elektronski naslov info@whaly-boats.si . O naši odločitvi vas bomo ravno tako pisno obvestili, v roku kot ga določa Splošna uredba o varstvu podatkov.

Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne in jih moramo izpolniti zgolj v določenih primerih. Ob uveljavljanju vaših pravic bomo najprej preverili vašo identiteto, saj navedene pravice lahko uveljavlja samo posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo.

V primeru suma, da se vaši podatki ne obdelujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in v primeru, da vaši zahtevi za uveljavitev pravice ne ugodimo, imate pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, SI – 1000 Ljubljana.

8. Povezava na druge spletne strani

Ta politika zasebnosti se nanaša na spletno mesto whaly-boats.si. Naše spletne strani lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani ali storitve (npr. nagradne igre), za katere veljajo druge politike zasebnosti. Ob kliku na povezave drugih spletnih strani in ob podaji vaših osebnih podatkov v okviru storitev, za katere ta politika zasebnosti ne velja, se seznanite z njihovimi politikami zasebnosti. Če ni drugače izrecno dogovorjeno, družba Popin, d.o.o. ni odgovorna za politiko zasebnosti in piškotkov ter vsebine povezanih spletnih strani in drugih storitev.

10. Veljavnost in spremembe

Ta politika zasebnosti stopi v veljavo z dnem objave. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila, obvestilo o spremenjeni Politiki zasebnosti in varovanja osebnih podatkov pa bo vidno objavljeno na začetni spletni strani whaly-boats.si 7 dni od dneva objave prenovljene poliltike. Vse spremembe bodo objavljene na teh spletnih straneh in stopijo v veljavo z dnem objave na tem spletnem mestu.

Upravljavec vaših podatkov je družba:
POPIN D.O.O.

KERSNIKOVA ULICA 6

1000 Ljubljana

SI-SLOVENIA EUROPA

T:. + 386 70 400 500 (WhatsAPP, Viber)

M:. info@whaly-boats.si

Ljubljana, 24. 03. 2023

more languages »
×